Samaritgruppen Småland

Sponsorer och samarbetspartners

Tack till våra sponsorer och samarbetspartners!

Vi riktar ett stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners. Utan dem vore projektet inte möjligt. Många företag och organisationer har hjälpt till med sponsring, utrustning, samverkansprojekt på olika sätt och ni är alla helt fantastiska! Ett stort tack för att ni hjälper oss med detta. Vi arbetar för att synliggöra våra samarbetspartners, dels på själva Samaritbilen, men även på andra sätt. Ni är en förutsättning för vårt arbete.

Vill du bidra eller veta mer? Maila gärna för mer information till vraken1_63@hotmail.com! Då får du aktuella uppgifter för hur man kan sponsra Samaritgruppen Småland och vad det innebär. Mindre bidrag kan sättas in på bankgiro nr 5478-8955 eller Swish nr 1235760335.

Sponsorer och partners