Samaritgruppen Småland

Om Samaritgruppen

Vår verksamhet

Frivilliga ur Samaritgruppen i Civilförsvarsförbundet Ljungby bemannar samaritbilar (numera flera
fordon) och lägger ner mycket tid för att hjälpa andra på ideell basis.
Vi hjälper till på väg, vid motorstopp eller trafikolyckor, hjälper med djurtransporter till
djursjukhus och djurkliniker, samt är vid behov behjälpliga polisen, ambulans, räddningstjänsten,
ambulans, Trygga vår landsbygd, Missing Dog Västra Götaland och Kronoberg, med flera. Vi bidrar med säkerhet och visar upp vår verksamhet vid utställningar, mässor, event, stadsevenemang med mera. Vi har utrustning och kunskap i första hjälpen, radiokunskap och mycket annat för att kunna hjälpa effektivt och säkert. Välkommen att ta kontakt med oss om du vill samverka med eller ha hjälp av Samaritbilen!